• หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่
    เริ่ม 15 สิงหาคมนี้

    สถานที่ อาคาร BBD ถนนวิภาวดี-รังสิต
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50,000 บาท ต่อหลักสูตร (ยกเว้น Docker 60,000 บาท)

More About Us

About The Next


มหาวิทยาลัยชินวัตร มีสำนักบริการทางวิชาการ ชื่อ The Next ซึ่งให้บริการในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education Center: CEC) เน้นวิชาชีพแบบมืออาชีพ non degree program ในเชิงให้วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร นอกเหนือจากการสอนตามหลักสูตรปริญญาบัตรที่ทำภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ภารกิจ The Next หรือสำนักบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยชินวัตรนั้น พยายามสร้างหลักสูตรระยะสั้นที่มาจากประสบการณ์จริง และผู้เรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ วิธีมองหรือเลือกหลักสูตรมาเปิดสอน จะมองไปที่ผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนต้องการเรียนอะไร และมหาวิทยาลัยจะหาอาจารย์ หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆ หรือเป็นกลุ่ม Partner (หุ้นส่วน) ธุรกิจที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน เพื่อมาแลกเปลี่ยนทั้งในรูปแบบการสอนและการสัมมนา ได้เรียนรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพมาเล่าสู่กันฟัง แทนที่จะปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้กันเอง”

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดี ม.ชินวัตร

Enterprise Software Development Platform: Docker

รายละเอียด

Software as a Service Development: Golang

รายละเอียด

Modern Web Application with MEAN Stack

รายละเอียด

Cross Platform Mobile Application Development with C# .NET and Xamarin

รายละเอียด

Client-Server and Android Application Development: Java

รายละเอียด

Professional PHP-based Application Development

รายละเอียด

Professional Web Design and Development

รายละเอียด

Mobile Application Using Python

รายละเอียด

The NEXT Software Skill Training Program


Objective.

New software workforce development

Goal.

New programmers 1,500 persons

Number attendees per class.

25

Tuition fee.

50,000 Baht per track

Duration of Training.

16 days in 4 months

Pedagogic Styles

Problem-based Learning
Bloom Taxonomy Level 1-6
Hands-on Coding Workshop
Assignment/Homework
Pop Quiz
Project

Meet Our Lecturers


ผศ.ดร. ชาญวิทย์ แก้วกสิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.โดม เจริญยศ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีนุกซ์เซน จำกัด

อ.ทีปกร ศิริวรรณ

ผู้ก่อตั้ง บริษัท Computer Systems Integration(CSI)

อ.ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application บริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆ

รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล

รองศาสตราจารย์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ศรัณย์ พิกุลทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เบนช์มาร์ค วิชัน จำกัด

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพอินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด

อ.ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิร์ดอาย จำกัด

สมัครเรียน

ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเองที่ "มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาคารกรุงเทพฯ เลขที่ 197 อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
หรือชำระเงินด้วยวิธีโอนผ่านทางธนาคาร
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยชินวัตร"
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย์ เลขที่บัญชี 127-4-18396-9
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ เลขที่บัญชี 144-0-18059-8
เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่านแจ้งชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ www.thenextsoftware.com ในหน้า แจ้งการชำระเงิน
หรือ ถ่ายภาพหลักฐานแล้วส่งมาทาง Inbox Facebook: thenextsoftware.th
หรือทาง Line ID.: thenextsoftware

ติดต่อเรา


ที่อยู่

สถาบัน The Next
197 อาคารบีบีดี วิภาวดีรังสิต
แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

Mobile: 098 864 5951
Mobile: 089 871 6591
Line Id: 062 851 6174